Groot vuurwerk

Is er een indrukwekkender manier om uw evenement of festiviteit af te sluiten dan met een adembenemende vuurwerkshow! Donderende knallen! Vurige bollen die achter elkaar de lucht in schieten. Lichtkogels die hoog in de lucht uiteenspatten en de gehele nachthemel met gekleurde vonken bezaaien! Dit zijn de kenmerken van professioneel groot vuurwerk. Hieronder vallen de 'flowerbeds', meerschotsproducten van groot kaliber of groot gewicht. Ook de zwaardere 'Romeinse kaarsen' en uiteraard de mortierbommen vallen onder dit type vuurwerk. Professioneel groot vuurwerk mag alleen worden gehanteerd en ontstoken door gecertificeerde professionele pyrotechnici en stelt hoge eisen aan de locatie waar het wordt afgeschoten. Maar een groot-vuurwerkshow is altijd overweldigend!

Groot-vuurwerkproducten bevatten meer explosieve stof dan consumentenvuurwerk, PSE-producten of binnenvuurwerk. Het gebruik van groot vuurwerk is daarom ook aan strenge regels gebonden. De voorgeschreven veiligheidsafstanden tussen plaats van ontsteking en publiek, bebouwing en objecten op het terrein (zoals partytenten en geparkeerde auto's) zijn veel groter dan bij lichtere soorten vuurwerk. Daarbij geldt: hoe zwaarder het vuurwerk hoe groter de veiligheidsafstand. Groot vuurwerk mag alleen worden behandeld en ontstoken door terdege geschoolde pyrotechnici die hun kwalificaties middels certificaten kunnen aantonen. En natuurlijk kan een groot-vuurwerkshow pas plaatsvinden als de betrokken overheidsinstanties er hun toestemming aan verlenen.

Maar hoe belangrijk technische kennis ook is, voor een geslaagde vuurwerkshow komt meer kijken. Om de gebruikte vuurwerkeffecten ook het maximale effect bij het publiek te weeg te laten brengen is artistiek inzicht nodig. Pyrofoor de Amsterdam ontwerpt weergaloze shows, desgewenst volledig in overleg met de opdrachtgever. Het bedrijf verzorgt de vergunningaanvraag en onderhoudt contact met controlerende instanties als politie en brandweer. Met hun gedegen vakkennis en ruime ervaring staan de pyrotechnici van Pyrofoor de Amsterdam garant voor een uitstekende en vooral veilige uitvoering. Ze hebben beschikking over de meest geavanceerde afvuurapparatuur en kiezen voor de kwalitatief meest hoogstaande en betrouwbare vuurwerkproducten. Pyrofoor de Amsterdam maakt van een groot-vuurwerkshow een onvergetelijke ervaring!