Consumentenvuurwerk

'Consumentenvuurwerk' is een verwarrend begrip. Het duidt het type vuurwerk aan dat op de laatste dagen van het kalenderjaar aan particulieren verkocht mag worden en gedurende enkele uren rond de jaarwisseling door particulieren ontstoken mag worden. Buiten deze beperkte perioden is aanschaf en ontsteking van elk type vuurwerk, dus ook van consumentenvuurwerk, alleen toegestaan aan gecertificeerde professionele pyrotechnici. 

Consumentenvuurwerk is vuurwerk van beperkte grootte, kaliber en explosiekracht. Maar ook binnen het aanbod van dit type vuurwerk zijn producten van de hoogste kwaliteit. Pyrofoor de Amsterdam maakt veel gebruik van deze producten. Door meerdere, al dan niet verschillende effecten gelijktijdig en scherp getimed te ontsteken kan een spektakel ontstaan dat niet onder doet voor een show van zwaardere vuurwerksoorten. Vereist daarbij zijn wel een diepgaande kennis van de diverse vuurwerkproducten en een gedegen pyrotechnisch vakmanschap.

Een voordeel van het gebruik van consumentenvuurwerk is dat, omdat het een lichtere soort vuurwerk betreft, de voorgeschreven veiligheidsafstanden tot het publiek minder groot zijn dan bij het gebruik van zwaarder professioneel vuurwerk. Dat maakt consumentenvuurwerk uitermate geschikt voor situaties waarbij ruimte beperkt is. Bij meerschotseffecten, de zogenaamde 'cakeboxes', die recht omhoog schieten is 40m. veiligheidsafstand doorgaans voldoende, bij effecten die in een waaiervorm schieten is 60m. norm.

De kwaliteit van een stuk consumentenvuurwerk blijkt uit wat je als toeschouwer te zien krijgt: spectaculaire vormen, heldere kleuren en enerverende geluidseffecten. Maar vooral ook uit minder in het oog lopende zaken blijkt de kwaliteit van een product, zoals betrouwbaarheid, regelmaat en bovenal veiligheid.  Uit de collecties van verschillende importeurs en producenten van consumentenvuurwerk selecteert Pyrofoor de Amsterdam uiteraard slechts de producten van de hoogste kwaliteit. De uitgebreide productkennis van de pyrotechnici van Pyrofoor de Amsterdam staat daarvoor borg. Bij een goede vuurwerkshow is het essentieel dat de verschillende vuurwerkeffecten op het juiste moment worden ontstoken. Dat is vrijwel alleen mogelijk door gebruik te maken van electronische afvuurapparatuur. Pyrofoor de Amsterdam beschikt over diverse geavanceerde afvuursystemen. De pyrotechnici van het bedrijf zijn uiterst bekwaam in het voorbereiden van de vuurwerkproducten voor electronische ontsteking.

Kortom: productkennis, vakbekwaamheid en outillage stellen de pyrotechnici van Pyrofoor de Amsterdam in staat om ook uit de lichtere consumentenvuurwerkproducten een show samen te stellen die het publiek versteld doet staan!